Til forsiden

 

 

Den Lutherske Fælleserklæring

Uddybende redegørelse for Den Augsburgske Bekendelse

 

Konkordieformlens forfattere

Jacob Andreae, Nicolaus Selnecker, Andreas Musculus,

Christopher Cornerus, David Chytraeus og Martin Chemnitz

 

 

 

Forord

Reformationen og Den Augsburgske Bekendelse

Nødvendigheden af en luthersk fælleserklæring

 

Den korte sammenfatning, grund, regel og rettesnor

Bibelen

De tre oldkirkelige trosbekendelser

Den Augsburgske Bekendelse

Den Augsburgske Apologi

De Schmalkaldiske Artikler

Luthers Lille og Store Katekismus

Normativ sammenfatning af den reformatoriske lære

Antiteserne eller forkastelse af den falske lære

 

1. Om arvesynden

Uenigheden

Den rette lære

Den falske lære

Forskellen mellem menneskets natur og arvesynden

Sprogbrug og udtryksmåder

 

2. Om den frie vilje eller de menneskelige kræfter

Hovedspørgsmålet

Bekendelsesskrifternes lære om viljen

Hvordan mennesket bliver omvendt til Gud

Nådemidlernes brug og virkning

Kampen mellem kød og ånd i de genfødte

Døbtes frafald og omvendelse

Konklusion

 

3. Om troens retfærdighed for Gud

Udtrykket: Troens retfærdighed

Den lutherske retfærdiggørelseslære

Troen

Den dobbelte lydighed

Ordet ”retfærdiggørelse”

Ordet ”genfødsel”

Forskellen på retfærdiggørelsen og fornyelsen

Tilregnet og iboende retfærdighed

Det rigtige forhold mellem troen og de gode gerninger

Vranglærer, der forkastes

 

4. Om gode gerninger

Det, man er enige om

Udtrykkene: nødvendig, bør og skal

Intet må skygge for retfærdiggørelseslæren

En kristen kan miste troen og falde fra

Kan gode gerninger være skadelige

 

5. Om lov og evangelium

Forskellig brug af ordene ”evangelium” og ”bod” i Bibelen

Den rette definition af lov og evangelium

Lov og evangelium lige fra verdens skabelse

 

6. Om lovens tredje brug

Loven er udtryk for Guds uforanderlige vilje

Lovens og evangeliets opgave i kristenlivet

Gode gerningers værdi

 

7. Om Herrens måltid - Den hellige nadver

Uenigheden mellem lutheranerne og nadvermodstanderne

Wittenberg-Konkordien 1536

Luthers skrifter er normerende for nadversynet

Værdige og uværdige nadvergæster

Indvielsen af nadverelementerne

Uden for brugen

Katolsk vranglære

Reformert vranglære

 

8. Om Kristi person

Fælles enighed

Sand og falsk lære om Kristi to naturer

De to naturers fælles egenskaber

Kristi persons indflydelse på forløsningen

Meddelelse af egenskaber

Kristus og Helligånden

Afvisning af vildfarelser

 

9. Om Kristi nedfart til dødsriget

 

10. Om de kirkelige skikke, som man kalder adiafora eller mellemting

Sande og falske adiafora eller mellemting

I bekendelsessituationer

 

11. Om Guds evige forudviden og udvælgelse

Forskel på Guds forudviden og Guds udvælgelse

Det ondes oprindelse

Guds universelle frelsesvilje

Evangeliet er seriøst ment

Udvælgelsens herlighed

Guds styrelse af historien

Udvalgt i Kristus ved tro

Fortabelsens årsag skal findes i det enkelte menneske

 

12. Om andre kætterske partier og sekter, som aldrig har bekendt sig til Den Augsburgske Bekendelse

Gendøbernes falske artikler

Schwenkfeldianernes falske artikler

De nye arianeres falske artikler

De nye antitrinitareres falske lære

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-redaktør:

 

 

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

 

E-mail-adresse

 

 

finnbandersen@msn.com