Til forsiden

 

Martin Luther

Dåbens hellige sakramente

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse

Dåbens symbolik

Tegnhandlingen: neddypning og opløftning

Dåbens indhold

Dåbens rensende virkning er livsvarig

Dåbens nyskabende virkning er livsvarig

Nådens vandflod

Endnu ikke helt

Allerede, og dog endnu ikke

Gensidig forpligtelse

Dåbens nåderige pagt

Samtidig retfærdig og synder

Troens tilregnede retfærdighed

En påbegyndt renselse

Dåbspagten gælder hele livet

Troens altafgørende betydning

Både tilgivelse og udrensning af synden

Kampen mod synden

De rette gode gerninger

De rette livsforhold

Gratis nåde er ikke til salg

Falsk sikkerhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-redaktør:

 

 

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

 

E-mail-adresse

 

 

finnbandersen@msn.com