Til hovedsiden

 

Vejledning for Menigheden

Den sachsiske Visitatsbog

 

Indledning

Forord af Dr. Martin Luther

Om læren

De Ti Bud

Første bud

Andet bud

Specielt om kristen bøn

Tredje bud

Fjerde bud

Specielt om øvrigheden

Femte - tiende bud

Om modgang

Dåbens sakramente

Nadverens sakramente

Den kristne bod

Det rette skriftemål

Kristen fyldestgørelse for synden

Menneskelige kirkeordninger

Ægteskabssager

Fri vilje

Den kristne frihed

Om at forsvare sig med magt

Daglige andagter i kirkerne

Moselovens betydning

Åbenlyse synder

Forordning for biskopper

Om skolerne

Første klasse

Anden klasse

Tredje klasse