Til forsiden

 

 

 

 

 

 

Indledning

 

Melanchthons Loci Communes 1535

Læren om lovens forskellige brug

Luthers anbefaling af locien

Lociens lære om synden

Loven

Lovens brug

Evangeliet

Retfærdiggørelse og helliggørelse

Den kristne frihed

Nødvendigheden af lovens vejledning

De gode gerningers væsen og indhold

Drivkraften i det nye liv

Sammenfatning

 

Luthers lære om de gode gerninger

En ny forståelse af lov og evangelium

Lovens dobbelte brug

Hvem kom først med lovens tredje brug?

Evangeliet

Retfærdiggørelse og fornyelse

Lov og evangelium i fornyelsen

Nyt og gammelt menneske

Lovens ophør

Lovens vejledende nødvendighed for den kristne

Nytestamentes etiske vejledning og moseloven

Indholdet af de etiske formaninger

Formaningerne ‑ lov eller evangelium?

Sammenfatning af Luthers lovforståelse

 

Lovens tredje brug i Konkordieformlen

 

Konklusion

 

Afslutning

 

Noter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-redaktør:

 

 

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

 

E-mail-adresse

 

 

finnbandersen@msn.com