Til forsiden

 

 

Den kristne frihed

 

Indholdsfortegnelse:

Den kristnes to naturer

Det nye menneske

Guds ord er sjæleføde

Evangeliets indhold

Troen alene

Lov og evangelium

Loven

Evangeliet

Troen gør os til ét med evangeliet

Troen giver Gud ære

Det salige bytte

Troen opfylder det første bud

Alle kristne er konger og præster

Vi er alle konger

Vi er alle præster

Den særlige præstetjeneste

At prædike med troen som mål

 

Anden del

Det ydre menneske

Selvdisciplin og gode gerninger

De rigtige motiver

I den rigtige rækkefølge

Træet og dets frugter

Når talen om gerninger bliver falsk

Gode gerninger mod næsten

At være Kristus for min næste

Hensynet til min svage næste

Gerningernes målestok

Som et åbent rør

 

 

 

___________

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse

finnbandersen@msn.com