Til Hovedsiden

 

 

Apologien

kirkens lutherske forsvarsskrift

Rigsdagen i Augsburg 1530

____

 

 

 

Indholdsfortegnelse:

 

Om Gud (Art. 1)

 

Arvesynden (Art 2)

 

Kristus (art 3)

 

Retfærdiggørelsen (art 4, 5, 6 og 20)

Lov og evangelium

Lovens rette brug

Evangeliet

Hvad den retfærdiggørende tro er

At troen på Kristus retfærdiggør

Alene ved troen opnås syndernes forladelse

Om kærligheden og opfyldelsen af loven

Svar på modstandernes argumenter

Kærligheden er større end troen

Forståelsen af Jakobsbrevet

Boden indbefatter troen

Troen og frugterne må ses i sammenhæng

To former for retfærdiggørelse

Kristi fremmede retfærdighed

Det nye liv har behov for nåde

 

Kirken (Art. 7 og 8)

Levende lemmer

Kirkens kendetegn og sande enhed

 

Dåben (Art. 9)

 

Den hellige nadver (Art. 10)

 

Skriftemålet (Art. 11)

 

Boden (art. 12)

Tilsigelsen af syndernes forladelse i absolutionen

Guds fremmede og Guds egentlige gerning

Den særlige, personlige tro

Kirkens samstemmende lære

Kravet om kærlighed er lovens lære

Kærligheden følger troen

 

Skriftemålet og fyldestgørelsen

Den sjælesørgeriske samtale

Om offentlig bod og kirkelig fyldestgørelse

Behov for religiøs undervisning

Kristus er vores fyldestgørelse

Straf for synd og tugt for kødet

Gud opdrager os med kors og trængsler

 

Sakramenternes antal og brug (art 13)

Sakramenternes antal

Sakramenternes rette modtagelse

 

Kirkeordningen (art 14)

 

Menneskelige overleveringer i kirken (15)

Overleveringerne skygger for Kristus

Overleveringerne skygger for Guds bud

Bibelen har højeste autoritet

Den rette pædagogiske brug

 

Samfundsforholdene (art. 16)

 

Kristi genkomst til dom (17)

 

Den frie vilje (18)

 

Syndens årsag 19

 

Gode gerninger 20

 

Om påkaldelse af de hellige 21

Forskellen på en forsoner og en forbeder

Jomfru Maria er ikke mægler

Helgenpåkaldelse fører til okkultisme

Kirkens ledelse er ligeglad

 

Nadveren under begge skikkelser

 

Præsters ægteskab

Ægteskabet er Guds gode ordning

Fordelene ved at leve ugift

Kravet om cølibat er et magtmiddel

 

Gudstjenesten - messen

Ceremoniernes automatik eller kristen tro

Hvad et offer er og hvilke slags ofre der er

Hvad fædrene har ment om offeret

Om nadverens rette brug og om offeret

Om messens benævnelser

Om messen for de døde

 

Munkeløfterne

Kristus er ingen ny Moses

Ligegyldige mellemting

Det fuldkomne munkeliv

 

Den kirkelige magt

 

 

______________________

 

Net-redaktør

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-post

finnbandersen@msn.com