Tredje juledag  (Skt. Johannes Apostels dag)

Prædiken over epistelen. Sir 15, 1-6.

 

Følg ikke din egen skygge

Den første bevæggrund:
At gøre godt.

Den anden bevæggrund: 
At gribe retfærdighed.

Den tredje bevæggrund: 
Den skal møde ham som en ærens moder.

Den fjerde bevæggrund: 
Og som en ung brud skal den modtage ham.

Den femte bevæggrund: 
Den skal bespise ham med livs og forstandigheds brød.

Den sjette bevæggrund: 
Den vil skænke ham med den sunde visdoms vand

Den syvende bevæggrund:
Derved skal han blive stærk.

Den ottende bevæggrund:
Så han kan stå fast.

Den niende bevæggrund:
Han skal holdes fast ved den.

Den tiende bevæggrund: 
Han ikke skal blive til skamme.

Den ellevte bevæggrund: 
Den skal ophøje ham over hans næste.

Den tolvte bevæggrund: 
og skal oplade hans mund midt i forsamlingen.

Den trettende bevæggrund: 
Og den skal fylde ham med visdoms og forstands ånd.

Den fjortendebevæggrund:
Med ærens klæde skal den klæde ham

Den femtende bevæggrund 
Lyst og glæde skal den samle over ham som en skat

Den sekstende bevæggrund:
Et evigt navn skal den lade ham arve.