INNLEDNING

 

OM BETRAKTNINGEN AV KRISTI HELLIGE LIDELSE