INNLEDNING

 

OM DE GODE GJERNINGER

Om den annen gode gjerning.

Om det tredje bud.

Det første bud av Mose annen tavle:

Du skal hedre din far og din mor.

Om det femte bud.

Om det sjette bud.

Du skal ikke bryte ekteskapet.

Det syvende bud.

Du skal ikke stjele.

Det åttende bud.

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mat din neste.

De to siste bud,