INNLEDNING

 

OM KRISTI HELLIGE, SANNE LEGEMES HØYVERDIGE SAKRAMENT OG OM BRORSKAPENE

Det ytre tegn består i brødets og vinens form og skikkelse

Dette sakraments betydning eller verk er alle helliges samfunn

Det tredje stykke av sakramentet er troen

Om brorskapene.