Indeks

 

 

Om handel og investering

Indledning

Samvittigheden og den naturlige lov

Prisfastsættelse

Kaution

Fire kristne fremgangsmåder

Risikovillig

Foræring

Betingelsesløse lån

Kontantkøb

Forretningssvindel

Rettidig omhu

Handelsaftaler og karteller

Uærlige økonomiske spekulationer

Selvforskyldte ulykker

Offentlig kontrol med erhvervslivet

 

Om kapitalinvestering

Havesyge

Tre rigtige

Den første er denne

Advarsel

Gode råd eller forpligtende bud

Jeg har ret til…

Guds lov kontra verdslige love

Pattebørn

Kristendom er lidelse

Helliggørelse

Nu følger den anden grad

Social omsorg

Hjælp til de svageste

Hjælp til fjender og modstandere

Mennesker før bygninger

Ret fordeling af pengegaverne

Lokalt styre og ansvar

Dårlige undskyldninger

Den tredje grad – betingelsesløse lån

Grænseløs hjælp

Nej til pengespekulation

Næstekærlighedsbudet som rettesnor

Det er urealistisk og umuligt

Anden del

Om investering og rentekøb

Rentekøb

I strid med naturens og den kristne kærlighed

Lovligt men syndigt

Begrebet ”interesse”

Risikofri gevinst

Kapitalens natur

Risikovillig kapital med skriftlig aftale

Fælles risiko og usikkerhed

Specifik rentekøb

De to regimenter

Ågerrente

Giftig gudstjeneste

Ublu fogedforretning

Flydende rente efter Moseloven

Offentligt tilsyn

 

 

Web-redaktør
Cand.theol. Finn B. Andersen

 E-post: finnbandersen@msn.com