Konkordieformlen

 

 

Indledning

Den historiske baggrund for Konkordieformlen

Det Augsburgske Interim 1548

Leipziger-Interimet

Religionsfreden i Augsburg 1555

Det nye universitet i Jena

De forskellige stridigheder

Ønsker om forlig

Udarbejdelsen af Konkordieformlen

Konkordieformlens opbygning

Konkordieformlens tekst

Konkordieformlens vedtagelse

Visitationsartiklerne fra 1592.

 

 

Konkordieformlen

Kort Forklaring

 

Konkordieformlens 12 artikler

Om den korte regel og rettesnor, som al lære skal bedømmes efter og opståede uenigheder på kristen måde bilægges

 

Art. 1

Om arvesynden

Hovedspørgsmålet i striden

Det, vi bekender

Den rene lære, tro og bekendelse ifølge den førnævnte rettesnor og korte forklaring.

Det, vi afviser

Forkastelse af den modsatte falske lære

 

Art. 2

Om den frie vilje

Hovedspørgsmålet i striden

Det, vi bekender

Den rene lære efter Guds Ord om denne artikel

Hvad vi afviser

Den modsatte falske lære

 

Art. 3

Om troens retfærdighed for Gud

Hovedspørgsmålet i striden

Det, vi bekender

Den kristne kirkes rene lære i modsætning til begge de opstillede vildfarelser

Hvad vi afviser

Forkastelse af den modsatte lære

 

Art. 4

Om gode gerninger

Hovedspørgsmålet i striden om de gode gerninger

Det, vi bekender

Den kristne kirkes rene lære om denne strid

Hvad vi afviser

Den modsatte falske lære

 

Art. 5

Om lov og evangelium

Hovedspørgsmålet i denne strid

Det, vi bekender

Guds Ords rene lære

Hvad vi afviser

Forkastelse af den modsatte lære

 

Art. 6

Om lovens tredje brug

Hovedspørgsmålet i striden

Det, vi bekender

Den rette kristelige lære om denne strid

Hvad vi afviser

Den modsatte falske lære

 

Art. 7

Om Kristi hellige nadver

Hovedstriden mellem vores og nadver-symbolisternes lære i denne artikel

Det, vi bekender

Bekendelse af den rene lære om den hellige nadver mod nadver-symbolisterne

Hvad vi afviser

Nadver-symbolisternes modstridende, forkastede lære

 

Art. 8

Om Kristi person

Hovedspørgsmålet i denne uenighed

Det, vi bekender

Den kristne kirkes rene lære om Kristi person

Hvad vi afviser

Den modsatte falske lære om Kristi person

 

Art. 9

Om Kristi nedfart til Helvede

Hovedstriden om denne artikel

 

Art. 10

Om kirkeskikke

Som man kalder adiafora eller mellemting, som er uden betydning

Hovedstriden om denne artikel

Det, vi bekender

Den rette, sande lære og bekendelse om denne artikel

Hvad vi afviser

Falsk lære om denne artikel

 

Art. 11

Om Guds evige forudviden og udvælgelse

Det, vi bekender

Den rene sande lære om denne artikel

Hvad vi afviser

Falsk lære om denne artikel

 

Art. 12

Om andre kætterske partier og sekter,

som aldrig har bekendt sig til Den Augsburgske Bekendelse

Gendøbernes vildfarende artikler

Artikler, der ikke kan accepteres i kirken

Artikler, der ikke kan accepteres i staten

Artikler, der ikke kan accepteres i husstanden.

Schwenkfeldianernes vildfarende artikler

De nye arianeres vildfarelse

Antitrinitariernes vildfarelser

 

 

Tillæg til Konkordiebogen

 

De Kristne Visitationsartikler

1592

 

Den første artikel

Om den hellige nadver

Vore kirkers rene og sande lære om den hellige nadver

 

Den anden artikel

Om Kristi person

Vore kirkers rene og sande lære angående artiklen om Kristi person

 

Den tredje artikel

Om den hellige dåb

Vore kirkers rene og sande lære angående denne artikel om den hellige dåb

 

Den fjerde artikel

Om Guds nådevalg og evige forudbestemmelse

Vore kirkers rene og sande lære om denne artikel

 

Calvinisternes falske og vildfarende lære om den hellige nadver

Calvinisternes falske og vildfarende lære om Kristi person

Calvinisternes falske og vildfarende lære om den hellige dåb

Calvinisternes falske og vildfarende lære om Guds nådevalg og forudbestemmelse

 

 

Udførlig Redegørelse - Solida Declaratio