Kirkepostillen

Matt 25, 31-46 - 26. søndag efter trinitatis

Verdensdommen

Verdensdommen – til trøst og advarsel

Kristi genkomst på den yderste dag

Adskillelsen af bukkene fra fårene

Barmhjertighedens gerninger

Guds barmhjertighed er både frelsens gave og et eksempel til efterfølgelse

Vi skal ikke frygte for dommedag

Verdens forhærdelse

Kristi velmente formaning

Dommen over Tyskland