Kirkepostillen

Matt 24, 15-28 - 25. søndag efter trinitatis

De sidste tiders tegn og Jesu genkomst

Både jødernes og hele verdens historie

Om jøderne

Afgudsdyrkelse og vantro gør alle synder utilgivelig

v22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Paven er Antikrist, som sidder i Guds tempel

v23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke

v24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

v25 Nu har jeg sagt jer det forud. v26 Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke.

v27 For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være..

v28 Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes.