Kirkepostillen

Matt 22, 1-14 - 20. søndag efter trinitatis

Lignelsen om kongesønnens bryllup

Kirken eller Guds folk

Ægteskabet som billede på menigheden

Fælleseje med Kristus

Troens personlige gensvar

Vantro er synd

Gud selv smykker bruden

Tro Ordet trods modsatte følelser

Djævelen bekæmper evangeliet og troen

De ægte kristne og den sande kirkes kendetegn