Kirkepostillen

Luk 6, 36-42 - Fjerde søndag efter trinitatis

Vi bliver frelst alene ved troen på Jesus Kristus

Belæring for disciple

Det gode livs vidnesbyrd

Træet kendes på frugterne

I embeds medfør

Forbrydelse og straf

Der skal prædikes bod

Kirketugt

Dårlige lutheranere