Kirkepostillen

Luk 19, 41-48 - Tiende søndag efter trinitatis

To måder at prædike mod Guds Ords foragtere

Herren forudsiger Jerusalems fald

v43-44 Der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.

Belejringen af Jerusalem

Aktuelt

Foragt ikke Guds Ord

Himmel og jord tilhører Herren

Djævelens mordskrig i stedet for Herrens liflige Ord

Den anden del af evangeliet

v45-46 Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal være et bedehus.‹ Men I har gjort det til en røverkule.«

Templet som handelsbod

Pavedømmets forbandede kræmmervæsen

Forstyrrelse af Guds rige