Kirkepostillen

Luk 18, 9-14 - Elvte søndag efter trinitatis

Lignelsen om farisæeren og tolderen

To slags retfærdighed

Farisæeren og tolderen

En underlig dom

Ydre fromhed er Guds gave

Farisæeren er uden gudsfrygt og bod

Manglende næstekærlighed

Farisæernes gudsbespottelse

Tolderens tanker over for Gud

Tolderens smukke bøn

Guds første ord er altid vredens ord over synden

Evangeliet forkynder blot nåde for synderen

Forskel på syndere

En stor kunst at føle sig som synder og dog gribe Guds nåde

Alene troen kan forene synden og Guds nåde

Tolderens høje teologi og gudsfrygt

Et billede på den sande og den falske kirke