18. søndag efter trinitatis

Matt 22, 34-46

 

 

 

En ny prædiken om lov og evangelium


Loven og evangeliet skal prædikes sammen

Lovens prædiken

Ikke lovløshed

Loven skal faktisk holdes

Evangeliets prædiken

Kristus har opfyldt loven i vort sted

Dobbelt hjælp

Blindhedens tidsalder

Både syndstilgivelse og Helligåndens kraft

At kende Kristus ret