Julepostillen 1522

Kirkepostillen

 

Juledag

Titus 3, 4-7

 

Gud og vores næste

Guds godhed og menneskekærlighed

Nåden er for alle

Vi er kanaler for Guds kærlighed

Troen forvandler os indefra

Glæde midt i modgang

Gerningerne frelser ikke

To slags retfærdighed

Frelsen er både nutidig og fremtidig

Næstekærlighed kræver selvdisciplin

Hele personen på én gang

En passiv dåbsspire eller en levende tro?

Helligånden handler i dåben

Gerningernes rette plads

Frelsens omkostninger

På vores vegne

Tekstens våben

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse
finnbandersen@msn.com