Til hovedsiden

 

Julepostillen 1522

Kirkepostillen

 

 

Juledag

Titus 2, 11-15

 

Guds universelle nåde

Synd mod Gud

Synden må åbenbares

Synd mod næsten

Synd på mange planer

Et disciplineret kristenliv og en mådeholden livsstil

En rigtig adfærd

Et liv i gudfrygtighed

Og vente på det salige håb

Vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, skal komme til syne i herlighed

Evangeliet i en sum - Han gav sig selv hen for os

Fire evangelier og dog kun ét evangelium

Kristus går via ordet, gennem ørerne, ind i hjertet, ved troen

Vi vil nu se nærmere på de følgende ord:

For at løskøbe os

Fra al slags lovløshed

Og skaffe sig et rent folk

Som sin ejendom

Ivrigt efter at gøre gode gerninger

Tal sådan, og forman og tilrettevis, og gør det med eftertryk

Denne teksts forsvarsvåben

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse
finnbandersen@msn.com