Kirkepostillen 1544

 

 

8. søndag efter trinitatis

Romerbrevet 8, 12-17

Så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det.

Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø

Men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.

I har jo ikke fået en Ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den Ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader!

Ånden selv vidner sammen med vores Ånd om, at vi er Guds børn.

Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse
finnbandersen@msn.com