Kirkepostillen 1544

 

 

Syvende søndag efter trinitatis

Rom 6, 19-23

Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges.

For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges.

Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden.

Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over; de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv.

For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

 

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse
finnbandersen@msn.com