Adventpostillen 1522

Kirkepostillen

 

2. søndag i advent

epistelteksten

Rom 15, 4-13

 

Forargelse til to sider

Selve teksten.

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse
finnbandersen@msn.com