Martin Luther
 

Kirkepostillen

 

Matt 4, 1-11

1. søndag i fasten

To slags faste

Både til lærdom og formaning

Den første fristelse

Den anden fristelse

Den tredje fristelse