Kirkepostillen

 

 


 

Matt 20, 1-16

Søndag septuagesima

Den rette forståelse af lignelserne

Hovedsagen i lignelsen – frelsens erhvervelse

De første og de sidste

En aktuel formaning