Martin Luther
Kirkepostillen

 

 

Om evangeliets beretning

Magi

Naturlæger og urtemedicin

Fornuften efteraber

v2 Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.

Himmellegemerne giver tegn

v3 Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham.

v4-6 Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For sådan er der skrevet ved profeten: Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.

Vi skal holde os til Skriften

Tre afveje

Kristus findes kun ved hjælp af Skriften

Det naturlige lys og hedningernes forstand

Om ånder og genfærd

Samuels ånd

Tre slags disciple

Citatet fra Mikas bog

Kristi rige

Kristus er sand Gud og sandt menneske

Historiske fakta

v7 Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. v8 Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.«

v9 Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. v10 Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.

Præstens personlige hellighed er underordnet

En helt speciel stjerne

v 11 Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.

Om de vises tro

Fornuft og tro

Troens væsen

v12 Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

Troens forhold til Bibelen

Ægte tro

 

Om evangeliets hemmelige betydning

Genfødt ved Guds ord og tro

To forskellige riger

Herodes’ falske rige

Stjernens symbolik

Evangeliet afslører vantroen

Den falske kirke

De falske lærere misbruger Skriften

Striden mellem den sande kirke og den falske kirke

Den falske læres kendetegn

Troen omdefineres

Kristus fornægtes som frelser

Lovens betydning forplumres

Guds nåde mister sin betydning

Arvesynden bagatelliseres

Kærligheden bliver selvcentreret

Håbet gøres usikkert

Falske tilsætninger

Forskellen på sand og falsk gudsdyrkelse

Den falske gudsdyrkelse

Den falske læres indhold og motiv

Evangeliet bringer glæde

Kirkens sande kendetegn

v11 Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det

v11b Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.

Lovprisning og lidelse hører sammen

Ingen forsoning før regningen er betalt

Om at undgå menneskelære

v12 Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

Tre måder at undgå menneskelære på

 

 

 

 Web-redaktør:

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

 

E-post: finnbandersen@msn.com