Martin Luther
 

Kirkepostillen

 

 

Matt 15, 21-28

2. søndag i fasten

Moses må bane vejen

Følelser og tro

Troen fanger Gud i hans ord

Alle synderes ret