Martin Luther

Kirkepostillen

 

 

Kristi himmelfartsdag

Mark 16, 14-20

 

Falske Messias-forventninger

v 15-16 Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

Kongelig befaling

v16 Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

Guds absolutte frelsesvilje

Hvad er tro

Troen og de gode gerninger

Lov og evangelium – ret forstået

Men den, der ikke tror, skal dømmes.

Den synlige kirke

Dåbens nødvendighed

Dåb og tro

v17 Og disse tegn skal følge dem, der tror