16. søndag efter trinitatis

Luk 7, 11-17

 

Lidelsens gåde

Årsagen til døden er synden og Guds vrede

Frelsens gåde

Ved en fremmed retfærdighed

Syndemorder og dødsæder

Livets og dødens procession