Martin Luther

Kirkepostillen

 

 

2. påskedag

Luk 24, 13-35

Opstandelsen er en virkelig begivenhed

Opstandelsen er bevidnet i Bibelen

Kristus er levende til stede i sin kirke

Opstandelsens virkelighed erfares ved Ordet og troen

Den svage tro

To hindringer for troen på opstandelsen

De svagttroende og skrøbelige

Nytten af at beskæftige sig med Guds Ord

v27 Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.

Tro og videnskab

Bibelens første løfteord