Martin Luther

 

 

Kirkepostillen 1544

 

 

Luk 2, 41-52

Store nådegaver indebærer store kors

Kors og lidelse i Jomfru Marias liv

Vores ømmeste punkt

Forsvunden nåde

Anfægtelsens formål

v49 Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?

Bibelens særstilling

Den rette hjælp i anfægtelse

v50 Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem

Selv Jomfru Maria var en synder

Bibelen er kirkens højeste autoritet

I pavedømmet har Bibelen lavstatus

Det lutherske svar

Kirken fejler ofte

v51b Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte

 

 

 

 Web-redaktør:

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

 

E-post: finnbandersen@msn.com