Julepostillen 1522

Kirkepostillen

 

 

 

 

 

Første juledag

Juleevangeliet. Luk 2, 1-14

 

Første prædiken over evangelieteksten

Tidens fylde

Evangeliets klarhed

Selve fødslen

Himmelsk rigdom i ringe jordiske klæder

 

Tekstens åndelige skatte

Den frelsende tro

Tro og gerninger i den rigtige rækkefølge

De rette gode gerninger

Kirkens budskab er overnaturligt

Den sproglige betydning af ordene ”Judæa” og ”Betlehem”

Evangelister, der evangeliserer med evangeliet

Svøbet er Bibelen

En krybbe

Lærere og elever

Til selvprøvelse

 

Englenes sang

Guds ære

Fred på jorden

Tilfredse mennesker

Om englene

Troens våben i denne tekst

 

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse
finnbandersen@msn.com