Kirkepostillen

 

 Martin Luther

 

Første søndag efter trinitatis

Luk 16, 19-31

 

Den rige mands ydre og indre

Troens og vantroens frugter

Troen virker næstekærlighed og diakoni

 

Anden del – om Lazarus

Kærligheden udspringer af troen

 

Tredje del – om døden og de døde

Samvittighedens pine

Et andet tidsaspekt

Bøn for de døde

Overnaturlige fænomener og troens sejr