Tredje søndag efter trinitatis

Luk 15, 1-10

Den rette skelnen mellem lov og evangelium

Formaning er nødvendig

Lov og evangelium sammenblandes

Selve teksten

v4 »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? «

To slags prædikener

Det virkelig fortabte får

Følelserne lyver og bedrager os

Jesu lille lam jeg er