Martin Luther

 

 

13. søndag efter trinitatis

Luk 10, 23-37

 

”v23 Salige er de øjne, som ser det, I ser. v24 For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.”

Guds universelle nåde bliver foragtet af mange

Hvad der i sandhed er gode gerninger efter Guds bud

v 25 Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?

v26 Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?

v27 Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.

v28 Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.

v29 Hvem er så min næste?

v30 En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere.

Samaritaneren er et billede på Kristus

Evangeliske råd og overskydende gode gerninger