martin luther

kirkepostillen

 

Luk 1, 26-38

Mariæ bebudelses dag

 

Summen af evangeliet

Udlægning af evangeliet

Det første lærestykke

Om troen og dens kamp, kraft og magt

v36-37 Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.

Den symbolske betydning

Udlægningen af engelens hilsen

Vær hilset, Maria, fuld af nåde. Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder og velsignet er dit moderlivs frugt, Jesus Kristus. Amen. (Se fodnoten)

Fodnote

Ave Maria