Martin Luther

 

Kirkepostillen

 

5. søndag efter påske

Joh 16, 23-30

Bønnens fem søjler

Guds løfte

Troen på løftet

Bønnens konkrete indhold

Man skal virkelig ville det

Bønnen skal ske i Kristi navn

v24 Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn.

v25 Sådan har jeg talt til jer i billeder;

v25 Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen.

v26 Den dag skal I bede i mit navn.

v26-27 Jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen.

Sand kristentro

v29 Hans disciple sagde: »Nu taler du ligeud, og du bruger ikke billeder.

v30 Nu ved vi, at du ved alt og ikke har brug for, at nogen spørger dig. Derfor tror vi, at du er udgået fra Gud.«