Martin Luther

Kirkepostillen

 

 

3. søndag efter påske

Joh 16, 16-22

Bibelen er Guds Ord

Modgang og lidelser

Når troen anfægtes

Trøsten midt i ydre og indre nød