Julepostillen 1522

Kirkepostillen

 

Juledag

3. prædiken

 

Joh 1, 1-14

I begyndelsen var Ordet (v. 1)

Og Ordet var hos Gud (v. 1b)

Og Gud var Ordet (v. 1c)

Han var i begyndelsen hos Gud (v. 2)

Alle ting er blevet til ved ham (v. 3)

Og uden ham blev intet til af det, som er (v. 3b)

I ham var liv (v. 4)

Og livet var menneskets lys (v. 4b)

Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke (v. 5)

Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes (v. 6)

Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham (v. 7)

Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset (v. 8)

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden (v. 9)

Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke (v. 10)

Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham (v 11)

Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn (v. 12)

De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud (v. 13)

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed (v. 14)

Og vi så hans herlighed

Fuld af nåde og sandhed

 

 

 

Web-redaktør:

Cand.theol Finn B. Andersen

 

E-mail-adresse
finnbandersen@msn.com