Til forsiden

 

 

 

14. søndag efter trinitatis

Gal 5, 16-24

 

Fra Luthers store kommentar til Galaterbrevet

v16 I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst.

v17 For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil.

v18 Men drives I af Ånden, er I ikke under loven.

v19 Kødets gerninger er velkendte

v19b utugt, urenhed, udsvævelse, v20 afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker,

”afgudsdyrkelse”

”trolddom”

”fjendskaber”

v21 nid, drukkenskab, svir.

” og mere af samme slags”

v21b Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.

v22 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, v23 mildhed og selvbeherskelse.

”kærlighed,”

”glæde,”

”tålmodighed”

”venlighed”

”godhed,”

”trofasthed,”

”mildhed”

”selvbeherskelse”

v23b ”Alt dette er loven ikke imod!”

v24 De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne.

 

 

 

 

Web-redaktør

Cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

 

e-post: finnbandersen@msn.com