Kirkepostillen

 

Vers 21: »Sig mig, I, som vil være under loven, hører I ikke loven?«

Vers 22 f: »Der er jo skrevet, at Abraham havde to sønner, en med tjenestekvinden og en med den frie kvinde. Men tjenestekvindens søn er avlet efter kødet, den frie kvindes ved forjættelsen.«

Vers 24: »Dette har en billedlig betydning.«

»For disse kvinder er to pagter, den ene fra Sinaj bjerg, som føder til trældom: den er Hagar. For »Hagar« er Sinaj bjerg i Arabien,«

Vers 25: »men (Hagar) svarer til det nuværende Jerusalem; for det er i trældom med sine børn.«

Vers 26: »Men Jerusalem her oventil er frit, og hun er vor moder.«

Vers 27: »Thi der er skrevet: 'Fryd dig, du ufrugtbare, du som ikke føder! bryd ud og råb, du, som ikke har fødselsveer! For mange er den enliges børn frem for hendes, som har manden.''«

Vers 28: »Men vi, brødre! er forjættelsens børn i lighed med Isak.«

Vers 29: »Men ligesom dengang han, som var avlet efter kødet, forfulgte ham, som var avlet efter Ånden, således også nu.«

Vers 30: »Men hvad siger Skriften? 'Uddriv tjenestekvinden og hendes søn; thi tjenestekvindens søn skal ingenlunde arve med den frie kvindes søn!'«

Vers 31: »Derfor brødre! er vi ikke tjenestekvindens børn, men den frie kvindes.«