Martin Luther - Kirkepostillen
 


 

 

Om menneskets retfærdighed

Lovens nytte og nødvendighed

v1 Så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt

v2 Han står under formyndere og forvaltere indtil den tid, hans far forud har fastsat

På samme måde med os: Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter (v.3).

Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter (v 4).

v4-5 Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.
 

Om den rette tro på Kristus

Hvordan Kristus er født under loven

Kristus var under loven på dobbelt måde

v 6 Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader!

v7 Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving

 

 

 

 Web-redaktør:

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

 

E-post: finnbandersen@msn.com