2. juledag - epistelteksten

Apg 6, 8-15 og 7, 54-60

 

Det er alene troen på Kristus, som gør from og bygger Guds rigtige templer

Guds bud bliver ikke opfyldt med gerninger

Guddommelig nidkærhed og kristelig kærlighed

Om en almindelig lægmand har lov til at prædike

Den anden del af kærligheden - mod næsten

Døden er blot en blid søvn

Den rette tro er en mægtig, kraftig og virksom ting