Martin Luther

  

 Kirkepostillen

 

Første pinsedag

ApG 2, 1-13

Forskellen mellem jødernes pinse og vores

To forskellige slags mennesker

Helligåndens opgave

Begyndt, men ikke fuldendt

Rekonvalescent