Martin Luther

Kirkepostillen

 

 

2. påskedag

ApG 10, 34-43

Lov og evangelium

Opstandelsens resultat

Skatten uddeles

v43 Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn.

Syndernes forladelse

Frelsens grund

Bibelens hovedartikel og kirkens grund

Den sande og den falske kirke

Messias og Kristus

Kristi rige