Martin Luther

Kirkepostillen

  

1. søndag i fasten

2 Kor 6, 1-10

v1 Som medarbejdere formaner vi.

v2b Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!

v3 Vi volder ikke anstød med noget som helst.

v3b for at tjenesten ikke skal komme i vanry.

v4 ved stor udholdenhed

v6 ved kundskab

v6 tålmodighed, mildhed,

v6 ved Helligånden

v6-7 ved oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale

v7 ved Guds kraft,

v7 ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar