Indeks

 

Martin Luther

Kirkepostillen
 


(Fra Luthers sangbog 1533)

 

17. søndag efter trinitatis

Ef 4, 1-6

Formaning til gode gerninger

At leve, så det svarer til det kald, I fik

De Ti Bud som grundlag for kristen etik

Selvvalgte gerninger eller Guds ord

Kristen i almindelige livsforhold

Ét legeme og én Ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader.

 

 

 

 

Web-redaktør

Cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

 

e-post: finnbandersen@msn.com