Martin Luther
Kirkepostillen

 

2. søndag i fasten

1 Thess 4, 1-7

Dovne kristne

Dødssynd og tilgivelig synd