Martin Luther
 

Kirkepostillen


 

Første påskedag

1 Kor 5, 7-8

 

v6 Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen?

Både læren og livsførelsen skal være usyret

Synden skiller os fra Gud

Nej til lovforagterne

v7 Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød

Troens tilregnede renhed og livets påbegyndte renselse

Om synd og frafald

v7b for også vort påskelam er slagtet, Kristus.

Guds vrede og Guds nåde

v8 Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød.